Δημοσιεύσεις


1995 Teaching Methodology & Resource Materials for Linguaphone Courses (Basic/Elementary & Intermediate)

1996 Adaptation/Writing of GR Handbooks: FastLane Linguaphone Courses - (English, French, Italian, Spanish, German)

1997 Adaptation/Writing of Linguaphone 2000 Handbook – English Course (Basic to Pre-Intermediate)

1997 Grammar & Practice Materials for the Linguaphone 2000 - (Basic & Elementary)

1998 - 1999 The Grammar Champions 1, 2 & 3, OUP - (Editing of Geek – A, B, C classes)

1999 Writing of Countdown to FC – Study Companion, OUP - (Pre-FCE)

1999 Translation/Adaptation of Language of Love, Linguaphone

2000 Linguaphone Courseguides - (Compilation of weekly plans for the Linguaphone Franchise Network – all levels)

2000 Writing of Kickstart – Study Companion, OUP - (D class)

2001 Editing of Masterclass CPE – Study Companion, OUP

2001 Linguaphone On-Line Placement Test - Linguaphone - (Compilation of Grammar & Vocabulary, Editing of Reading & Listening)

2000 - 2003 OUP Courseguides - (Compilation of weekly plans for OUP courses – all levels)

2002- 2003 Editing of Grammar Team 2 - OUP - (B class)

2002- 2003 Writing of Finance and Banking Terminology course - for ΣΤΕΠ - (Intermediate level)

2003- 2004 Writing of Masterclass FCE – Study Companion, OUP - (FCE level)

2007 Writing of CAE Result – Study Companion, OUP - (CAE level)

2007 Compilation & translation of Alphabetical Wordlist of ECPE Result – Companion, OUP - (CPE level)

2008 Translation of CAE Result Alphabetical wordlist into Greek, OUP - (CAE level)

2008 Writing of Fast Class – Companion, OUP - (FCE level)

2010 Writing of Quest B1 – Companion, OUP - (Senior B level)

2011 Writing of ECCE Result – Companion, OUP - (FCE level)

2012 Writing of Spin 1-2-3 – Companion, HYPHEN SA - (Senior A, B, C levels)

2012 Writing of Proficiency Masterclass – Companion, OUP - (CPE level)

2013 Writing of Βarbie Fun to Learn English – 8 volume course, ΠΕΔΙΟ pubshing/MATTEL Inc. - (Junior A & B levels)

2014 Revision of Masterclass FCE – Companion, OUP - (FCE level)

2014 Revision of Advanced Result – Companion, OUP - (CAE level)

2014 Revision of First Result – Companion, OUP - (FCE level)

2015 Writing of Oxford Discover – Vocabulary and Grammar Supplement, OUP - (B, C, D levels)

2016 'Μέθοδος διδασκαλίας αγγλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση σκίτσων της κούκλας Barbie', "Ο νέος παιδαγωγός", 16/17 Απριλίου 2016, Αθήνα

2016 Revision of Oxford Discover 2, 3, 4 – Vocabulary and Grammar Supplement, OUP (B, C, D levels)

2016 Writing of Family and Friends 1 & 2 - Vocabulary and Grammar Supplements (Junior A & B levels)

2017 “Η «εμπλοκή» των παιδιών στη μάθηση και η πρόσληψη της πληροφορίας σε περιβάλλοντα τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας” συνέδριο InfoKid 2017, Κέρκυρα

2018 Inclusion: Enhancing 65+ Access to Improved job opportunities via education and social support. Policy brief for COST Action IS1409

2018 Engage and Conquer: how the use of the Internet can engage students and increase their long-term vocabulary retention. – (under publication), 4o Διεθνές Συνέδριο “Education Across Borders”, Φλώρινα, Οκτ 2018

2019 Film subtitles as a successful vocabulary learning tool. – (under publication) Open Journal of Modern Linguistics, Φεβ 2019

Αρχή της σελίδας