Ερευνητικά ενδιαφέροντα


  • Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία,
  • γλωσσολογία,
  • μετάφραση,
  • ορολογία,
  • μεθοδολογία διδακτικής της αγγλικής,
  • νέες τεχνολογίες και γλώσσα,
  • δεοντολογία,
  • παιδική ηλικία και εκμάθηση
Αρχή της σελίδας