Ερευνητικά έργα


Συμμετοχή στις ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης των παρακάτω συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων:

1999 - 2001 «ΘΡΑΝΙΟ» - EPET II / 1.3 σύμβαση εκπόνησης έρευνας- Επαναχρησιμοποιήσιμες εκπαιδευτικές ψηφίδες λογισμικού βασιζόμενο σε τεχνολογίες Διαδικτύου και της Εικονικής Πραγματικότητας

1999 - 2001 «ELECTRON – OIL» - LEONARDO DA VINCI: σύμβαση εκπόνησης έρευνας- Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Ξένων Γλωσσών σχετικά με συμβατικές διαπραγματεύσεις, μέσω καινοτόμων, πραγματικού χρόνου, υπηρεσιών ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας

1999 - 2001 «LEARN» - LEONARDO DA VINCI: σύμβαση εκπόνησης έρευνας-Πιλοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση εκπαίδευσης με χρήση πειραματικών προσεγγίσεων σε αλληλεπιδραστικά δίκτυα.

2001 - 2002 «POWERNET» - ADAPT: σύμβαση εκπόνησης έρευνας-καινοτόμες δράσεις κατάρτισης στο θεματικό πεδίο της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα σε θέματα ασφάλειας σε εργασιακό περιβάλλον.

2001 EUROPE: ONE COUNTRY – 13 LANGUAGES – TOWARDS THE SUCCESS OF THE GREATEST INTERNATIONAL EVENT (EU COUNT 13) σύμβαση εκπόνησης έρευνας-, που στόχευε στην ευαισθητοποίηση και την επαφή κυρίως των νέων με δεκατρείς γλώσσες της Ευρώπης και τη σύνδεση αυτών με την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Ανάληψη του υποέργου (μετάφραση / προσαρμογή) με την επίβλεψη μηχανικού του ΙΟΚ.

2002 ROCKS: ROAD COSTS KNOWLEDGE SYSTEMΙνστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών: σύμβαση εκπόνησης έρευνας-μετάφραση / προσαρμογή του συστήματος κοστολόγησης κατασκευών στα Ελληνικά (βλ. συνημμένα).

2015 ΤΕΕ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» –, σύμβαση εκπόνησης έρευνας-επιμέλεια/επιλογή λέξεων-κλειδιά για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

Αρχή της σελίδας