Βιογραφικό σημείωμα


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας
Απόφοιτος Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
Διδάκτορας ΤΤΗΕ Ιονίου Πανεπιστημίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1984 Αποφοίτηση από το ΑΡΣΑΚΕΙΟ Πατρών (Άριστα)
1984 - 1986 Τεχνικό Κολέγιο North-East Surrey (NESCOT): CGE A Levels (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά)
1986 - 1992 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)
1997 - 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ)
2016 ΔΙΠΛΩΜΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
2016 - 2021 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – Audiovisual Arts in Foreign Language Acquisition: Film L2 Dubbing in English Vocabulary Teaching to Greek Native Speakers.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1998 - 2017 OXFORD UNIVERSITY PRESS, UK – Συγγραφέας, Eπιμελήτρια Eκδόσεων, Mεταφράστρια
 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας με ειδίκευση σε βιβλία Λεξιλογίου (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
 • Συγγραφέας / Επιμελήτρια Βιβλίων Λεξιλογίου & Λεξιλογικών ασκήσεων (Study Companions) για την ελληνική αγορά (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
 • Επιμελήτρια Βιβλίων Γραμματικής για την ελληνική αγορά (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
 • Μεταφράστρια / Επιμελήτρια της on-line ελληνικής σελίδας του εκδοτικού οίκου
 • Συγγραφέας / Επιμελήτρια Παραρτημάτων Λεξιλογίου βιβλίων μαθητή (coursebook) όλων των επιπέδων για την ελληνική αγορά
 • Συγγραφέας πλάνων σπουδών για τα ελληνικά φροντιστήρια που χρησιμοποιούν το υλικό της OUP
2011 - 2019 HYPHEN PUBLISHING
 • Συγγραφέας / Επιμελήτρια Βιβλίων Λεξιλογίου & Λεξιλογικών ασκήσεων (Study Companions) για την ελληνική αγορά (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
2011 - 2012 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ
 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικής Σειράς για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
1995 - 2005 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LINGUAPHONE - ΑΘΗΝΑ
 • Εκπαιδεύτρια Καθηγητών- υπεύθυνη για την εκπαίδευση διδασκόντων του Οργανισμού σε ποικίλα θέματα (μεθοδολογία, ευαισθητοποίηση στη γλώσσα, διαχείριση τάξης, κ.α.)
 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
 • Καθηγήτρια Αγγλικών σε εξειδικευμένη ορολογία: οικονομικά, τεχνική ορολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, διαφήμιση.
1999 –2003 ΣΤΕΠ (Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας – Κέντρο Εκπαίδευσης)
 • Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας & Ορολογίας
 • Συγγραφέας custom-made υλικού για τις ανάγκες των σεμιναρίων (Βλ. επόμενη σελίδα – Δημοσιεύσεις)
 • Παρουσιάσεις Σεμιναρίων: Τραπεζικά, Οικονομικά
1996 - 1998 ICON Consulting, Αθήνα
 • Παρουσιάσεις Σεμιναρίων: Επιχειρηματική Επικοινωνία & Τεχνική Ορολογία
1995 - 1999 British Council
 • Επιτηρήτρια εξετάσεων, Επόπτρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1995 Teaching Methodology & Resource Materials for Linguaphone Courses (Basic/Elementary & Intermediate)

1996 Adaptation/Writing of GR Handbooks: FastLane Linguaphone Courses (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά)

1997 Adaptation/Writing of Linguaphone 2000 Handbook – English Course (Basic έως Pre-Intermediate)

1997 Grammar & Practice Materials for the Linguaphone 2000 (Basic & Elementary)

1998 - 1999 The Grammar Champions 1, 2 & 3, OUP (Επιμέλεια των Ελληνικών – A, B, C classes)

1999 Writing of Countdown to FC – Study Companion, OUP (Pre-FCE)

1999 Translation/Adaptation of Language of Love, Linguaphone

2000 Linguaphone Courseguides (Compilation of weekly plans for the Linguaphone Franchise Network – all levels)

2000 Writing of Kickstart – Study Companion, OUP (D class)

2001 Editing of Masterclass CPE – Study Companion, OUP

2001 Linguaphone On-Line Placement Test - Linguaphone (Compilation of Grammar & Vocabulary, Editing of Reading & Listening)

2000 - 2003 OUP Courseguides (Compilation of weekly plans for OUP courses – all levels)

2002- 2003 Editing of Grammar Team 2 - OUP (B class)

2002- 2003 Writing of Finance and Banking Terminology course - for ΣΤΕΠ (Intermediate level)

2003- 2004 Writing of Masterclass FCE – Study Companion, OUP (FCE level)

2007 Writing of CAE Result – Study Companion, OUP (CAE level)

2007 Compilation & translation of Alphabetical Wordlist of ECPE Result – Companion, OUP (CPE level)

2008 Translation of CAE Result Alphabetical wordlist into Greek, OUP (CAE level)

2008 Writing of Fast Class – Companion, OUP (FCE level)

2010 Writing of Quest B1 – Companion, OUP (Senior B level)

2011 Writing of ECCE Result – Companion, OUP (FCE level)

2012 Writing of Spin 1-2-3 – Companion, HYPHEN SA (Senior A, B, C levels)

2012 Writing of Proficiency Masterclass – Companion, OUP (CPE level)

2013 Writing of Βarbie Fun to Learn English – 8 volume course, Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ σε συνεργασία με MATTEL Inc (Junior A & B levels)

2014 Revision of Masterclass FCE – Companion, OUP (FCE level)

2014 Revision of Advanced Result – Companion, OUP (CAE level)

2014 Revision of First Result – Companion, OUP (FCE level)

2015 Writing of Oxford Discover – Vocabulary and Grammar Supplement, OUP (B, C, D levels)

2016 Μια μέθοδος διδασκαλίας Αγγλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση σκίτσων της κούκλας Barbie– ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα Απρίλιος 2016

2017 Revision of Oxford Discover 2, 3, 4 – Study Companion and Grammar supplement, OUP (B, C, D senor levels)

2017 Writing of Family and Friends 1 & 2 - Study Companion and Grammar supplement, OUP (Junior A, B levels)

2017 “Η «εμπλοκή» των παιδιών στη μάθηση και η πρόσληψη της πληροφορίας σε περιβάλλοντα τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας”, Κατερίνα Κανελλοπούλου, στο Παιδί και Πληροφορία-Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (επιμ.), εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα 2017, σσ. 305 – 310

2018 Writing of GoGetter 1 & 2 – Study Companion, YORK Press (Junior A, B levels)

2018 All Those New Words: Now you See them; Now you Don’t. – στο Access to Knowledge in the 21st century-the interplay of society, education, ICT and philosophy, International Society of eScience/Ionian University, Vienna 2018, M. Bottis/J. Guenther (επιμ.), σσ. 154-161

2018 Inclusion: Enhancing 65+ Access to Improved job opportunities via education and social support. Policy brief for COST Action IS1409

2019 Film subtitles as a successful vocabulary learning tool. – (Open Journal of Modern Linguistics, Apr 2019

2019 Writing of GoGetter 3 - Study Companion, Pearson and York Press (Senior C level)

2019 BEILS Online Vocabulary Worksheets(Latin American Market) – Levels A1 & B2

2019 The Dual Coding and Multimedia Learning Theories: Film Subtitles as a Vocabulary Teaching Tool– Education Sciences Journal, Aug 2019

2020 TEngage and Conquer: An Online Empirical Approach into Whether Intrinsic or Extrinsic Motivation Leads to More Enhanced Students’ Engagement– Creative Education Journal, Vol 11 (2), Feb 2020, pp143-165

2020 Editing of Family and Friends 1-3 – Printable Resources, OUP(Vietnamese Market, A-C levels)

2020 Revision of Masterclass CPE – Companion, OUP

2021 Internet-assisted language teaching: the Internet as a tool for personalised language exploration – Creative Education Journal, Vol 12 (3), Mar 2021, pp 625-646

2021 Foreign Language Web-based Learning by Means of Audiovisual Interactive Activities – Journal of Software Engineering and Applications, June 2021, Vol 14 (6) pp 207-232

2021 Online role-play in feature film clips: A personalised experiential foreign language learning tool – International Journal of Technology Enhanced Learning, (10.1504/IJTEL.2022.10046121)

2022 Cambridge Lower Secondary Science – Development Editor for Levels 7 & 8, Cambridge University Press

ΟΜΙΛΙΕΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2016 «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» ομιλία με τίτλο «Η λειτουργία της μετάφρασης, Αθήνα, Μάρτιος 2016

2016 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» ομιλία/παρουσίαση με τίτλο «Μέθοδος διδασκαλίας Αγγλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση κινουμένων σχεδίων της κούκλας Barbie», Αθήνα, Απρίλιος 2016

2017 ΣΥΝΕΔΡΙΟ “InfoKid 2017”: ομιλία/παρουσίαση με τίτλο “Η «εμπλοκή» των παιδιών στη μάθηση και η πρόσληψη της πληροφορίας σε περιβάλλοντα τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας”, Κέρκυρα, Απρίλιος 2017

2018 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “NETTIES” 2018 ομιλία/παρουσίαση με τίτλο “All Those New Words: Now you See them; Now you Don’t.”, Κέρκυρα, Μάιος 2018

ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

2016 COST ACTION IS1410 DIGILITEY συνέδριο «Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children», Λάρνακα, Μάρτιος 2016

2016 CA15130 SAREP 1st Management Committee Meeting, Brussels, Απρίλιος 2016

2016 COST ACTION IS1409 EXTENDING WORKING LIFE, Local Policy Workshop, Warsaw, Ιούνιος 2016

2016 COST ACTION IS1402 AGEISM “Mid-term conference on Ageism”, Eindhoven, Σεπ 2016

2016 CA15221 WERELATE 1st Management Committee Meeting, Brussels, Οκτ 2016

2016 CA15130 SAREP συνέδριο «Study Abroad Research: Insights from the Present, Directions for the Future», Vilnius, Οκτ 2016

2017 CA15221 WERELATE Spring Workshop and Meetings - Dublin, Φεβ 2017

2017 COST ACTION IS1409 EXTENDING WORKING LIFE, MidTerm Conference, Zagreb, Μάρτιος 2017

2017 CA15130 SAREP workshop “Exploring and contrasting measures of linguistic development”, Lund, Απρίλιος 2017

2017 CA15130 SAREP workshop “Promoting success in Study Abroad: responding to individual differences”, Split, Σεπ 2017

2017 CA15221 WERELATE Winter Conference & Meeting - Lisbon, Oκτ 2017

2017 CA16204 DISTANT READING 1st Management Committee Meeting, Brussels, Νοε 2016

2018 CA15130 SAREP Workshop/Conference “Study Abroad: Moving forward on the linguistic and cognitive fronts”, Palma Mallorca, Ιαν 2018

2018 CA16204 DISTANT READING Joint 2nd MC meeting and WG1 Μeeting, Prague, Φεβ 2018

2018 CA15221 WERELATE February/March Meetings - Malta, Φεβ 2018

2018 CA16204 DISTANT READING Joint Core Group and Working Groups Meeting, Antwerp, Οκτ 2018

2018 CA15130 SAREP συνέδριο «Erasmus, study abroad, and Europe: from research and theory to practice and programmes», Montpellier, Οκτ 2018

2018 COST ACTION IS1409 EXTENDING WORKING LIFE, MC Meeting, Working Group Meeting and Conference, Galway, Νοε 2018

2019 CA16204 DISTANT READING Joint Core Group, Management Committee and Working Groups Meeting, Lisbon, Ιαν 2019

2019 CA15130 SAREP συνέδριο/workshop «Input in study abroad and views from acquisition: focus on constructs, operationalisation and measurement», Barcelona, Ιαν 2019

2019 CA15221 WERELATE Core Group and Management Committee Meetings, Montenegro, Φεβ 2019

2019 CA18119 WHO CARES IN EUROPE 1st Management Committee meeting, Brussels, Μαρ 2019

2019 EUROPEAN LITERACY NETWORK Instalment Committee Meeting – Plovdiv, Απρ 2019

PROJECTS

Συμμετοχή στις ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης των παρακάτω συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων:

1999 - 2001 «ΘΡΑΝΙΟ» - EPET II / 1.3 σύμβαση εκπόνησης έρευνας- Επαναχρησιμοποιήσιμες εκπαιδευτικές ψηφίδες λογισμικού βασιζόμενο σε τεχνολογίες Διαδικτύου και της Εικονικής Πραγματικότητας

1999 - 2001 «ELECTRON – OIL» - LEONARDO DA VINCI: σύμβαση εκπόνησης έρευνας- Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Ξένων Γλωσσών σχετικά με συμβατικές διαπραγματεύσεις, μέσω καινοτόμων, πραγματικού χρόνου, υπηρεσιών ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας

1999 - 2001 «LEARN» - LEONARDO DA VINCI: σύμβαση εκπόνησης έρευνας-Πιλοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση εκπαίδευσης με χρήση πειραματικών προσεγγίσεων σε αλληλεπιδραστικά δίκτυα.

2001 - 2002 «POWERNET» - ADAPT: Κ σύμβαση εκπόνησης έρευνας-καινοτόμες δράσεις κατάρτισης στο θεματικό πεδίο της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα σε θέματα ασφάλειας σε εργασιακό περιβάλλον.

2001 EUROPE: ONE COUNTRY – 13 LANGUAGES – TOWARDS THE SUCCESS OF THE GREATEST INTERNATIONAL EVENT (EU COUNT 13) σύμβαση εκπόνησης έρευνας-, που στόχευε στην ευαισθητοποίηση και την επαφή κυρίως των νέων με δεκατρείς γλώσσες της Ευρώπης και τη σύνδεση αυτών με την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

2002 ROCKS: ROAD COSTS KNOWLEDGE SYSTEMΙνστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών: σύμβαση εκπόνησης έρευνας-μετάφραση / προσαρμογή του συστήματος κοστολόγησης κατασκευών στα Ελληνικά (βλ. συνημμένα).

2015 ΤΕΕ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» –, σύμβαση εκπόνησης έρευνας-επιμέλεια/επιλογή λέξεων-κλειδιά για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ελληνικά (Μητρική)
 • Αγγλικά (Άριστα)
 • Γαλλικά (Πολύ καλά)
 • Ισπανικά (Καλά)
 • Ιταλικά (Βασικά)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Χορός
 • Μουσική
 • Ταξίδι
 • Σώμα Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ)
Αρχή της σελίδας